Rezultatele Olimpiadei Zonale și Olimpiadei Republicane, 2022

În perioada februarie – aprilie 2022 au avut loc Olimpiada Zonală și Olimpiada Republicană la disciplina de cultură generală, unde au participat elevii din grupele liceale.Avem cu ce ne mândri! Toți elevii au demonstrat cunoştinţe vaste și au obținute performanțe în toate domeniile. Olimpiada Zonală: locul I – 5 elevi, locul II-11elevi, locul III – 6 elevi, mențiune – 2 elevi, Olimpiada Republicană mențiune – 1 elev.Din numele administrației CEMF ,,Raisa Pacalo”, Sindicatelor colaboratorilor și Sindicatelor elevilor, profesorii și elevii au fost felicități cu diplomă, premii, dorin-le succes, noroc și noi realizări!