Rezultatele reevaluării gradului de completare și aplicare a platformei moodle în procesul didactic