Rolul Centrelor de excelență în promovarea politicilor educaționale din domeniul învățământului profesional tehnic.

Rolul Centrelor de excelență în promovarea politicilor educaționale din domeniul învățământului profesional tehnic și ajustarea lor permanentă la cerințele pieței muncii au fost subiectele, discutate în cadrul evenimentui din 23.03.2023, organizat de proiectul OeAD/ETF „COOP-NET – Rețelele de cooperare ale Centrelor de excelență din Republica Moldova”. Apreciem efirturile MEC RM și a proiectului OeAD/ETF, care aduc o plus valoare în dezvoltarea potențialului managerial și didactico-metodic al Centrelor de excelență.