Rolul parteneriatului profesional în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale  

Masa rotundă cu asistentele medicale principale din IMSP republicane și municipale, organizată în cadrul CEMF ,,Raisa Pacalo”, 24.02.2023 cu genericul ,,Rolul parteneriatului profesional în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale a asistenților medicali din perspectiva ajustării procesului de instruire practică la cerințele actelor normative noi”. În cadrul evenimentului au fost discutate aspectele actuale de instruire inițială și formare profesională continuă a asistenților medicali din sistemul ocrotirii sănătății.