„Rolul profesorului în educarea conștiinței de neam”

În cadrul zilelor catedrei Discipline socioumane a fost realizat trainingul cu genericul „Rolul profesorului în educarea conștiinței de neam”, organizat de Șchiopu Ludmila, grad didactic superior. Evenimentul a valorificat identitatea și unitatea națională, valorile fundamentale: istoria, limba, tradițiile și obiceiurile.