Să ne unim eforturile pentru a păstra antimicrobienele

Rezistența la antibiotice combinată cu lipsa antibioticelor noi omologate a fost declarat un risc a securității și stabilității la nivel global. În conformitate cu ordinul MSMPS RM nr.1047  din 11.11.2020 și al ANSA nr.384 din 11.11.2020 „Cu privire la sporirea nivelului de conștientizare a rezistenței la antimicrobiene” și în scopul realizării prevederilor Programului național de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020 în perioada 18 -24  noiembrie 2020 s-au desfășurat activitățile din cadrul săptămânii mondiale de conștientizare a rezistenței la antimicrobiene cu genericul „Antimicrobienele: adminsitrați cu grijă”.

Elevii anului IV de studii, ai secției de învățământ nr.2 specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical au realizat concursul pe platforma Zoom „Să ne unim eforturile pentru a păstra antimicrobienele”. Viitorii specialiști medicali au prezentat diverse produse: pliante, postere, filme, prezentări în format PowerPoint, spoturi publicitare care au pus accent pe promovarea modului sănătos de viață, ingeniozitate, creativitate, inteligență.

Președintele Asociației de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova, Olga Burduniuc a transmis cele mai sincere mulțumiri pentru participarea activă a elevilor în realizarea cu succes a acțiunilor de prevenire a antibiorezistenței.