„Să stopăm tuberculoza cu eforturi comune”, 2019

La 20.09.2019 în CEMF „Raisa Pacalo” a avut loc training-ul de formare de formatori locali în profilaxia tuberculozei!În cadrul training-ului au fost fortificate abilitățile specifice vizând profilaxia tuberculozei și trasate sarcinele cu privire la activitățile de voluntariat pentru sem.I, a.î. 2019-2020.Grație deosebită Zatușevschi Irina, coordonator de proiect, PAS, Condrațcaia Diana, medic ftiziopneumolog, Departamentul de coordonare a PNCT, IFP „Chiril Draganiuc” și Istratii Valeriu, TB activist, voluntar în profilaxia tuberculozei.