Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane

CEMF ,,Raisa Pacalo” în perioada 18-25 octombrie 2021, în contextul marcării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane, a desfășurat Campania Naţională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”, organizată de Minsiterul Educației și Cercetării RM, Minsterul Sănătății RM, Ministerul Muncii și Protecției Sociale RM.Scopul Campaniei este sensibilizarea și informarea elevilor despre traficul de persoane, riscurile și consecințele acestui fenomen, fiind un pas important în contextul asumării pe termen lung a angajamentului de a preveni şi a combate traficul de fiinţe umane (TFU).În cadrul marcării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane au fost organizate:
• activitatea Stop – traficului de ființe umane, realizată de către membrii cercului de istorie Ecoul Timpurilor, șef cerc dna Veronica Guja, profesor la disciplina Istoria românilor și universală;
• activitatea Traficului de ființe umane – o problemă globală a secolului al XXI-lea, realizată de către elevii căminului studențesc nr.3, pedagog social dna Veronica Guja, profesor la disciplina Istoria românilor și universală.
• ședință organizatorică Prevenirea violenței informare și evaluarea cazurilor, desfășurată cu diriginții grupelor academice, secția Educație, psiholog;
• oră tematică Traficul de ființe umane cunoaștere și prevenire, organizată cu secția Educație, diriginții grupelor academice, Consiliul Elevilor.