Săptămâna Europeană de prevenire a Cancerului de Col Uterin, 2020 – flash-mob la Gara Feroviară Chișinău

Tradițional, elevii CEMF „Raisa Pacalo” motivează populația pentru un mod sănătos de viață în vederea prevenirii cancerului de col uterin colaborând cu Gara Feroviară Chișinău.Evenimentul a fost organizat la data de 7 februarie în scopul realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, Politicii Naționale de Sănătate, 2007-2020, capitolul XIII Controlul maladiilor contagioase, Programului Naţional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, Strategiei de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo”, pentru anii 2016-2021, Direcţiei strategice V, Asigurarea calității procesului de instruire practică prin realizarea și dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituțiile medicale și internaționale, obiectivului specific 5.4 Dezvoltarea și diversificareaformelor de activitate cu partenerii externi/interni, Planului de activitate a directorului adjunct pentru instruirea practică, 2018-2019, Obiectivul general VI, Organizarea şi diversificarea formelor de colaborare cu parteneri interni şi externi, obiectivului specific 2. Dezvoltarea formelor de colaborare educaţională şi ştiinţifică cu partenerii externi (5, 10), în vederea transmiterii mesajelor motivaționale vizând prevenirea cancerului de col uterin și cu prilejul Săptămânii Europene de Prevenire a Cancerului de Col Uterin.