Săptămâna metodică, ediția, 2023, ziua a III-a

Comunicarea ineficientă în colectiv duce, inevitabil, la un rezultat negativ şi la conflict în mediul școlar. Strategiile autentice de soluționare constructivă a conflictelor prin intermediul medierii au fost subiectul discuțiilor în cadrul atelierului metodic ,,Medierea conflictelor în procesul educațional”. Înalt apreciem profesionalismul doamnei Verdeș Tatiana, doctor, conferențiar universitar, formatoare internațională, care a dezvoltat competențele comunicaționale a cadrelor didactice și manageriale.