Săptămâna metodică, ediția 2023, ziua I-ia

Astăzi, 16 mai 2023, în CEMF ,,Raisa Pacalo” s-a dat startul Săptămânii metodice, ediția 2023. Preocuparea instituției de învățământ de formarea profesională continuă a cadrelor didactice este o premiză în asigurarea calității proceselor educaționale oferite. Organizarea Săptămânii metodice se datorează activității Centrului în domeniul educației continuă a instituției, în special, metodistei doamnei Boțan Doina. Înalt apreciem parteneriatul cu Centrul de Formare Continuă și Leadership și profesionalismul formatoarei doamnei Nastas Svetlana, doctor în științe pedagogice, pentru dedicație în formarea cadrelor didactice din învățământul profesional medical.