Schimb de experienţă, Greensboro, Carolina de Nord, SUA

 În scopul extinderii relaţiilor de parteneriat cu instituţiile de învăţămînt din SUA, în colegiu în perioada 18-25.03.2014 cu vizită de lucru a fost doamna Liuba Ivanov, DPh, specialist în Public Health, departamentul de studii postuniversitare, The University of North Caroline Greensboro.În cadrul vizitei au fost discutate Planurile de studii, particularităţile de instruire practică. Un interes deosibit a trezit schimbul de opinii vizînd instruirea asistenţilor medicali în Republica Moldova şi SUA. Doamna Liuba Ivanov a familiarizat cadrele didactice şi elevii calificării Asistent igienist epidemiolog cu particularităţile sistemului de ocrotire a sănătăţii din SUA.Au fost trasate obiectivele de parteneriat pentru termin scurt: încheierea acordurilor bilaterale cu The University of North Caroline Greensboro (UNCG),schimb de cadre didactice şi elevi, participarea cadrelor didactice a colegiului în activităţile conferinţelor ştiinţifice în domeniul geriatriei (octombrie-noiembrie 2014, Greensboro), publicarea articolelor în revistele din Carolina de Nord.