Școala mentoratului profesional – IMSP Institutul de Medicină Urgentă, training-ul nr.I

La data de 21.02.2018 în cadrul Școlii mentoratului profesional au fost realizate training-ul „Standardizarea și unificarea procesului de formare, consolidare și dezvoltare a competențelor profesionale prin instruirea practică la nivel de țară. Gestionarea documentației în cadrul instruirii practice” pentru asistentele superioare din IMSP Institutul Medicină Urgentă.Tematica propusă a abordat problemele ce țin de standardizarea și unificarea procesului de formare, consolidare și dezvoltare a competențelor profesionale prin instruirea practică didactică și stagii de practică, modernizarea procesului educațional în învățământul medical profesional cât și gestionarea documentației în cadrul stagiilor de parctică.Menționăm, că dezvoltarea competențelor specifice în psiho-pedagogie la mentorii din sectorul practic reprezintă o componentă importantă a Planului strategic de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo”, Direcţiei strategică V, Asigurarea calității procesului de instruire practică prin realizarea și dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituțiile medicale și internaționale, obiectivului specific 5.1 Organizarea bazei juridice a parteneriatului CEMF „Raisa Pacaloˮ cu instituțiile medicale şi consolidarea cooperării intersectoriale în vederea facilitării angajării în câmpul muncii.