Școala mentoratului profesional – IMSP SCMSMPS, training-ul nr. I

La data de 27.02.2018 în cadrul Școlii mentoratului profesional a fost realizat training-ul „Standardizarea și unificarea procesului de formare, consolidare și dezvoltare a competențelor profesionale prin instruirea practică la nivel de țară. Gestionarea documentației în cadrul instruirii practice” pentru asistentele superioare din IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.Training-ul a pus în evidență problemele standardizării și unificării procesului de formare, consolidare și dezvoltare a competențelor profesionale la viitoarele asistente medicale, modernizarea învățământului medical profesional, gestionarea de către asistentele superioare documentației elevilor din cadrul stagiilor de parctică.Menționăm, că dezvoltarea competențelor specifice în psiho-pedagogie la mentorii din sectorul practic reprezintă o componentă importantă a Planului strategic de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo”, Direcţiei strategică V, Asigurarea calității procesului de instruire practică prin realizarea și dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituțiile medicale și internaționale, obiectivului specific 5.1 Organizarea bazei juridice a parteneriatului CEMF „Raisa Pacaloˮ cu instituțiile medicale şi consolidarea cooperării intersectoriale în vederea facilitării angajării în câmpul muncii.