Școala mentoratului profesional – IMSP SCMSMPS, training-ul nr.II

 În scopul fortificării abilităților de comunicare profesională în domeniul medical la data de 24.04.2018 în incinta IMSP SC MSMPS s-a desfășurat training-ul cu subiectul Formarea competențelor de comunicare  profesională la viitorii specialişti medicali cu studii postsecundare nonterțiare în contextul noilor tendințe de dezvoltare a științei medicale și pedagogice.În practica medicală, succesul profesional este determinat nu doar de cunoștințele personalului medical în domeniul etiopatogenetic a maladiilor, de performanțele în aplicarea metodelor de diagnosticare şi tratament, dar şi de competențele sale comunicative. Altfel spus, misiunea de acordare a îngrijirilor medicale se va efectua și prin comunicarea profesională eficientă cu pacientul, membrii familiei și reprezentanţii comunităţii în diverse situaţii socio-profesionale. Calitatea îngrijirilor acordate individualizat, orientate spre persoană în plan preventiv, curativ, reabilitativ, paliativ în staţionar sau comunitate, repartizate după responsabilităţile autonome, delegate şi interdependente este asigurată, în special, de competența de comunicare profesională a specialistului medical cu studii postsecundare nonterțiare.