Școala mentoratului profesional – IMSP SCMSMPS, training-ul nr.IV

La data de 11.04.2018 în cadrul Școlii mentoratului profesional a fost realizat training-ul cu asistentele superioare din IMSP Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecțeie Sociale.Tematica propusă a abordat problemele ce țin de stabilirea diagnosticului de nursing, elaborarea planului de îngrijire, aplicarea îngrijirilor și evaluarea rezultatelor activitățiilor realizate.Menționăm, că dezvoltarea competențelor specifice în psiho-pedagogie la mentorii din sectorul practic reprezintă o componentă importantă în procesul de asigurare a calității, vizând formarea competențelor profesionale la viitorilor specialiști medicali cu studii postsecundare nonterțiare.