Școala mentoratului profesional, sesiunea de toamnă 2018-2019

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” continuă desfășurarea acvtivităților în cadrului Școlii mentoratului profesional, sesiunea de toamnă.Deschiderea sesiunii de toamnă a avut loc la data de 23 noiembrie 2018 cu înmânarea certificatelor de formare în doemniul psihopedagogiei pentru asistentele medicale din cinici instituții de talie republicană: IMSP Institutul Oncologic, Spitalul Clinic Reapublican, Institutl Mamei și Copilului, Institutl Medicina Urgentă și Spitalul Clinic al Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.  În perioada 23 noiembrie 2018 – 30 martie 2019 se va organiza instruirea în cadrul Școlii mentoratului profesional a asistentelor medicale din IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhenghel Mihail”, Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco”, Institutul de Cardiologie, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie.Cursul de instruire este organizat în cadrul activității Școlii Mentoratului Profesional, realizării Planului strategic de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo”, Direcţiei strategică  V, Asigurarea calității procesului  de instruire practică prin realizarea și dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituțiile medicale și internaționale, obiectivului specific 5.1 Organizarea bazei juridice a parteneriatului CEMF „Raisa Pacaloˮ cu instituțiile medicale şi consolidarea cooperării intersectoriale în vederea facilitării angajării în câmpul muncii și în scopul dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu instituţiile medico-sanitare publice în vederea consolidării procesului de formare a competenţelor profesionale ale elevilor.