Școala profesorului debutant

„Datoria unui profesor nu este de a impune sistemul unui filosof, oricare ar fi el. A da metoda sigură în căutarea adevărului și nimic mai mult, aceasta este datoria unui profesor, căci esențialul stă tocmai în libera argumentare lăsată elevilor.” (Titu Maiorescu)

La 27 februarie, în cadrul Școlii profesorului debutant, a fost realizat atelierul metodic cu subiectul Metode interactive de predare-învățare-evaluare centrate pe elev. Subiectul selectat este actual deoarece, metodele didactice centrate pe elevi fac parte din categoria metodelor interactive care, întemeiate pe ideea îmbunătățirii gândirii și acțiunii, determină elevii să cerceteze și să descopere singuri cunoștințele, să le prelucreze și să găsească soluții la problemele apărute. Eficienta acestor metode se datorează faptului, că ele mobilizează voința, educă interese cognitive, dezvoltă memoria, gândirea, creativitatea.