SECȚIUNEA nr.1 „Realități și perspective de asigurare a calității procesului educațional în învățământul profesional tehnic”, Conferința X-a națională cu participare internațională a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic.

Moderatoare: Sv. Cobîleanschi, directoare adjunct pentru activitatea educațională, didactică și metodică, CEMF „Raisa Pacalo”.
Noile orientări şi tendinţe de integrare europeană implică o viziune nouă a managementului educaţional din învăţământul medical profesional. Performanțele obținute, dar și perspectivele de modernizare al procesului de formare profesională inițială, au fost valorificate de participanții secțiunii: șefa Cabinetului Instructiv-Metodic Repub-lican al MS, direcorii, directorii adjuncți pentru instruite, șefiele secții de învățământ, cadrele didactice din Centre de excelență, Colegiile de medicină, USMF „Nicolae Testemițanu și oaspeții din Colegiul Universitar „Spiru Haret”, București, România. În cadrul sesiunii au fost prezentate diverse aspecte ale procesului de modernizare în învățământul profesional tehnic, începând de la cadrul normativ, baza tehnico-materială și didactică, importanța atestării, formării continue a cadrelor didactice și personalitatea profesorului, necesitatea utilizării platformelor de învățare în monitorizarea și evaluarea procesului educațional, asigurarea mediului educațional motivant și stabilirea un climat organizațional pozitiv prin asiguratea unei comunicări eficiente cu partenerii educaționali, bune practici de mobilitate academică etc.