SECȚIUNEA nr. 3 Axe valorice și viziuni strategice a educației pe tot parcursul vieții.

SECȚIUNEA nr. 3 Axe valorice și viziuni strategice a educației pe tot parcursul vieții, MODERATOARE: doamna Ala Manolache, șefa Centrului în domeniul educației continuă, grad managerial superior, grad didactic superior.
Rapoartele prezentate în cadrul secțiiunii au valorificat importanța formării continue pe întreg traseul profesional al personalului medical cu studii medii cu subiecte actuale:

 1. Metodologia formării continue a specialiștilor medicali prin prisma educației adulților pe tot parcursul vieții, Manolache Ala;
 2. Educația continuă a valorilor fundamentale care ghidează relația asistent medical-pacient, Stempovschi Elena, doctor în pedagogie, președinta Asociației de Nursing în Republica Moldova;
 3. Planificarea strategică a forței de muncă pentru sănătate și îngrijire, Maggie Langins, ofițer de nursing și moșit, Biroul Regional al OMS pentru Europa;
 4. Oportunități în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor medicale cu studii medii pe parcursul întregii vieți, Roabeș Tatiana, metodistă CDEC, grad didactic superior;
 5. Interviul motivațional-instrument de comunicare cu pacienții, Muntean Maria, asistentă universitară, catedra Medicina de familie USMF „Nicolae Testemițanu”;
 6. Educația medicală continuă prin prisma realizării obiectivelor specifice din planul strategic al CEMF „Raisa Pacalo”,Galiț Galina, șefa secției CDEC, grad didactic superior;
 7. Aspecte ale eticii și deontologiei medicale în condițiile medicinii actuale, Sanduța Ludmila, metodistă coordonatoare CDEC, grad didactic superior;
 8. Impactul formării profesionale continue a asistenților medicali în îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate, Panas Silvia, asistentă șefă IMSP Institutul Oncologic, grad didactic doi, doctorandă UPS „Ion Creanga”;
 9. Competența digitală o necesitate a învățării și educației adultului, Meaun Lilia, profesoară CDEC, grad didactic superior;
 10. Importanța formării profesionale continue a lucrătorilor medicali vizând asigurarea siguranței pacienților în îngrijirea medicală conform cerințelor internaționale, Casîm Lilia, directoare Nursing SI „Medpark”;
 11. Evaluarea competențelor formabililor în cadrul învățământului la distanță, Bernic Ala, metodistă coordonatoare CDEC, grad didactic superior,
 12. Diversificarea educației pe tot parcursul vieții în formarea specialiștilor medicali cu studii medii prin formare la locul de muncă, Pinteac Olga, asistentă medicală principală, IMSP Institutul de Medicină Urgentă;
 13. Rolul parteneriatului: instituție medicală-instituție de învățământ în organizarea procesului de formare profesională continuă a asistenților medicali, Comerzan Alina, vice-director Nursing, IMSP, SCM „Arhanghel Mihail”.
  Discuțiile pe marginea rapoartelor prezentate au evidențiat importanța formării continue și eforturile comunne a cadrelor didactice, a managerilor Instituțiilor medicale cât și a reprezentantului OMS, pentru valorificarea educației continue a personalului medical pe parcursul întregii activități profesionale la nivel național și mondial.