SECȚIUNEA nr.7 Educația din perspectiva valorilor general-umane.SECȚIUNEA nr.10 Educația centrată pe elev – factor cheie în formarea specialiștilor cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare.

Moderatoare: Dumitraș Tatiana, șefa catedrei Discipline socioumane, grad didactic doi; Carpov Stela, șefa catedrei Discipline fundamentale, grad didactic unu Paradigma secțiunilor a pornit de la citatul: O educație bună este izvorul întregului bine în lume-Im. Kant. Educaţia are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului la viaţa socială şi economică. Idealul educaţional constă în formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate. Secțiunile au fost realizate în cadrul Conferinței a X-a naționale cu participarea internațională a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic s-a desfășurat la data de 21.11.2023. Au fost prezentate comunicări ale cadrele didactice din cadrul catedrelor CEMF ,,Raisa Pacalo”: Discipline fundamentale (S. Carpov, D. Cucta), Discipline clinice specializate (L. Gavrilița) și Discipline farmaceutice (A. Musteață), dar și din cadrul catedrei Nursing a IP Colegiului de Medicină, Orhei (L. Zubcu). Participanții din cadrul secțiunii au identificat poziţia cadrului didactic în raport cu provocările instruirii moderne, ca fiind principalul actor în promovarea învăţării eficiente, participative, active şi creative. Raportorii au relatat despre abordarea individualizată și interactivă prin prisma utilizării strategiilor didactice corspunzătoare, elaborarea instrumentelor curriculare necesare, ce pot constitui o contribuţie valoroasă la eficienţa procesului de instruire.