SECȚIUNEA nr.9 „Interdisciplinaritatea – element definitoriu în procesul cunoașterii” Moderatoare: Guțu Natalia, șefa catedrei Discipline paraclinice, igienice și epidemiologie, grad didactic superior, CEMF „Raisa Pacalo”.

Interdisciplinaritatea reprezintă o necesitate de transbordare a tuturor limitelor create artificial sau real dintre diferite domenii (discipline, științe) pentru a stabili corelații dintre cunoștințele și conținuturile diverselor discipline, a construi prin educație structuri dinamice, flexibile, capabile să susțină deciziile cele mai bune. O modalitate de aplicabilitate a principiului interdisciplinarității o are soluționarea de probleme, cu care ne confruntăm în viața personală, socială și profesională. De obicei, problemele poartă caracter integrat, rezolvarea cărora necesită soluții rapide și semnificative.
La nivel interdisciplinar apar transferuri orizontale ale cunoștințelor dintr-o disciplină în alta la nivel metodologic și conceptual. Cadrele didactice, participanți din SECȚIUNEA nr.9 „Interdisciplinaritatea – element definitoriu în procesul cunoașterii” au prezentat sinteze ale cercetărilor realizate pe parcursul anilor de activitate din perspectiva interdisciplinarității, axate pe formarea viitorului personal medical, capabil să activeze individual și în echipe multidisciplinare, integrând cunoștințele și abilitățile achiziționate pe parcursul programului de studiu. Abordarea subiectului interdisciplinarității a fost elucidată prin prezentarea comunicatelor ample, comprehensive, unice și tot odată interdependente.