Ședința cercului

Evoluția istorică a anatomiei. Şedinţă demonstrativă a cercului ştiinţifico-practic al elevilor „Teatrul anatomic”.Pentru a pătrunde mai esenţial în oricare ştiinţă, inclusiv în anatomie, se cere o cunoaştere a istoriei, etapelor ei principale de dezvoltare. Istoria anatomiei, ca parte a istoriei medicinei, reprezintă cronica luptei concepţiilor materialiste despre corpul uman cu idealismul şi dogmatismul. Tendinţa de a obţine date noi şi precise privind structura corpului uman a avut de suferit secole de-a rândul persecuţii din partea autorităţilor laice, mai ales ecleziastice. În acest context, la data de 23.11.21 membrii cercului științifico-practic ,,Teatrul anatomic” împreună cu conducătorul cercului M. Popa au realizat o ședință demonstrativă bazată pe interacțiunea dintre două discipline Anatomia și fiziologia omului și Istoria medicinei cu genericul  ,,Evoluția istorică a anatomiei”. În cadrul acesteia s-au relatat etapele principale în stabilirea conţinutului ştiinţific al anatomiei, dar și calea pe care a parcurs-o aceasta, fiind una îndelungată, anevoioasă şi strâns legată de dezvoltarea practicii medicale.