Ședința cu tema:”Norme de comporatment etic în cotidian”

Pornind de la ideea lui Goethe că „Comportamentul este o oglindă în care fiecare îşi expune propria imagine” în cadrul şedinţei tematice „Norme de comporatment etic în cotidian” elevii grupei 24, secţia de învățământ nr.6 au promovat valorile sociale ale omului, reguli și norme de comportament.

Cu certitudine putem afirma că modul în care suntem percepuţi de societate e determinat de modul în care ne manifestăm tendinţele, aptitudinile, calităţile şi celelalte piese ale personalităţii noastre a cărei bază o primim, în principal, nu în altă parte decât în familie.