Şedinţa demonstrativă a cercului

Şedinţa demonstrativă a cercului ştiinţific studenţesc „Hippocrates”.Infecţia chirurgicală aerobă. Fururnculul şi carbunculul feţei.Au fost prezenţi:
1. Şef cerc ştiinţifico-practic studenţesc la disciplina chirurgie „Hippocrates” – O.   
    Filimon.
2. Membri catdrei Dscipline chirurgicale
3. Membrii cercului ştiinţifico-practic studenţesc de chirurgie „Hippocrates”:
1. Albu Lilia gr. 302
2. Mocanu Ana  gr. 302
3. Cîrchelan Iuliana gr. 302
4. Popovici Ina  gr. 303
5. Ciobanu Ancuţa gr. 203
6. Rotaru Diana gr. 205
7. Spancioc Mria gr. 302
8. Rusuhan Oxana gr. 205
9. Paşcan Diana  gr. 205
10.Sîrbu Vasile gr. 205
11.Ţurcanu Sorina gr.205
 Desfăşurarea activităţii  s-a petrecut conform programului:
1. Prezentarea informaţiei vizînd managementul pacientului cu furuncul şi carbuncul în regiunea feţei.
2. Prezentarea planului de îngrijire a pacientului cu furuncul şi carbuncul  al feţei.
3. Prezentarea Proiectului de educaţie pentru sănătate în comunitate în caz de furunculul şi carbunculul  feţei.
4. Demonstrarea tehnicilor de pansare a plăgii purulente ( în prezenţa /lipsa chirurgului).
5. Rezolvarea integramei la subiectul „Infecţia chirurgicală aerobă”.