Ședința secției de învățământ nr.4 cu părinții

Scopul ședinței de lucru cu părinţii elevilor anului I, specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical a fost informarea parinților, elevilor cu privire la procesul educațional CEMF ,,Raisa Pacalo”,  pregătirea către sesiunea de iarnă, finisarea semestrului I al anului de studii 2020-2021.
La aceaste ședințe au fost prezenți: Ala Manolache, directorul CEMF ,,Raisa Pacalo”, Rodica Emilian, șef secție învățământ nr.4, diriginții grupelor academice 112-125, părinți, elevi.Șef secție învățământ nr.4, doamna Rodica Emilian a adus la cunoștință părinților și elevilor particularitățile procesului educațional CEMF ,,Raisa Pacalo”Directorul CEMF ,,Raisa Pacalo”, doamna Ala Manolache a familiarizat părinții și elevii cu: condițiile de studii în CEMF ,,Raisa Pacalo” în perioada de pandemie cu COVID-19, calitatea procesului de predare-învățăra-evaluare, a încurajat părinții și elevii în susținerea finalităților semestrului I al anului de studii.