Ședințe cu părinții, octombrie, 2021

   La ședințe au fost prezenți:  Rodica Emilian, șef secție învățământ nr.4, psihologul CEMF „Raisa Pacalo” doamna Șchiopu Ludmila, cadrul didactic Grumeza Maria, diriginții grupelor academice 211-222, părinți, elevi.În cadrul ședinței  părinții elevii au fost informații despre activitățile educaționale din semestru I, a.î. 2021-2022, despre urmărirea reușitei și frecvenței din semestrul II al anului precedent de studii. Doamna Șchiopu Ludmila a familiarizat părinții și elevii cu asistență psihologică în cadrul instruirii la distanță.Profesorul de microbiologie Grumeza Maria a comunicat părinților și elevilor măsurile de prevenire a infecției COVID-19.