Seminar de formare – ISO15189

În perioada 16-17.09.2017 Laboratorul Medical „INVITRO DIAGNOSTICS” a organizat semniarul de formare a medicilor de laborator, asistenților medicali în diagnostic de laborator, asistenților medicali și a managerilor instituției în domeniul aplicării Standardului de calitate în activitatea laboratoarelor de diagnoctic ISO 15189/2012, care specifică cerințele privind calitatea și competența în laboratoarele medicale.La invitația administrației Laboratorului Medical „INVITRO DIAGNOSTICS”, cadrele didactice ale Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” au participat la formarea, realizată de experții internaționali din România.Seminarul a dezvoltat competențele cadrelor didactice în vederea asigurării sistemului de management al calității în laboratoarele medicale, confirmarea sau recunoașterea competenței laboratoarelor medicale de către clienții de laborator, autoritățile de reglementare și organismele de acreditare. Plus valoarea, acumulată de cadrele didactice, va fortifica formarea abilităților specifice și competențelor profesionale la viitorilor specialiști medicali cu studii postsecundare nonterțiare.Exprimăm sincere mulțumiri administrației Laboratorului Medical „INVITRO DIAGNOSTICS”, în persoana domnului Director Gîlca Boris, pentru posibilitatea de formare a cadrelor didactice ale CEMF „Raisa Pacalo” în domeniul managementului calității a activității laboratoarelor medicale.