Simpozionul internațional „Abordatea terapeutică – de la tradiții la modern”,

Delegația CEMF „Raisa Pacalo” în componența șefilor cercurilor științifico-practice studențești și a membrilor cercurilor în perioada 26-27 noiembrie 2016 au participat în lucrările Simpozionului internațional „Abordatea terapeutică – de la tradiții la modern”, organizată de Școla Postliceală Sanitară Piatra Neamț, România.În cadrul lucrărilor simpozionului din partea CEMF au fost prezentate următoarele rapoarte:
1. Asigurarea calității procesului de instruire practică prin prisma implementării sistemului de management al calității în Centrul de excelenă în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, Negrean Mariana.
2. Incidența hipertensiunei arteriale la pacienții vârstnici aflați la tratament în secțiile de geriatrie, Andronic Larisa, membrul cercului ştiinţifico-practic studenţesc „Nursing”
3. Persoanele vîrstnice şi utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, Dulgheri Elena, membrul cercului ştiinţifico-practic studenţesc de Informatică.