Simpozionul național interdesciplinar cu participare interrnațională

Înalt apreciem lucrările Simpozionul Național Interdisciplinar cu participare internațională, desfășurat în perioada 12-13.05.2023 cu genericul „Provocӑri ale tranziţiei de la şcoalӑ la piaţa muncii. Asistentul medical intre competenţӑ, carierã şi viitor”, organizat de Colegiul Universitar Spiru Haret, București, România.CEMF „Raisa Pacalo” a prezentat două rapoarte:
-Ȋnvăţământul postsecundar şi postsecundar non-terţiar medical din Republica Moldova: ancorarea ȋn politicile educaţionale şi reglementările internaţionale, Mariana Negrean.
-Dezvoltarea competențelor profesionale la viitorii specialiști cu studii medicale profesionale prin prisma activităților de voluntariat, Galina Creciun.
Mulțumim prof., drd., doamnei Maria Petrescu pentru posibilitatea de participa la acest eveniment științific.