Situaţia în asistenţa medicală la nivel mondial

Reuniunea experţilor principali în asistenţă medicală din Regiunea Europeană OMS
Vilnius, Lituania, 8-9 octombrie 2013
n peroada 8-9 octombrie 2013 în Vilnius, Lituania a avut loc forumul experţilor principali în asistenţă medicală din Regiunea Europeană a OMS, la care au participat: Dr. Hans Kluge, Director, Departamentul sistemelor de sănătate și sănătate publică, Biroul Regional OMS pentru Europa, Dr. Judith Shamian, Președinte, Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali (ICN), Dr. Galina Perfilieva, Manager de Program, Resurse Umane pentru sănătate, Biroul Regional OMS pentru Europa, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Lituaniei,  experţii principali în asistenţă medicală  din 42 ţări europene şi din CSI. 
Subiectele principalale discutate în cadrul forumului sau axat pe:
• abordarea europeană a procesului de consolidare a sistemelor de sănătate;
• direcțiile strategice europene în contextul strategiei Sănătate-2020;
• modificările recente din politica mondială în domeniul sănătăţii; 
• consolidarea serviciilor şi practicilor avansate în asistenţa medicală şi în moşit;
• extinderea accesului la serviciile asistenţilor medicali și a moaşelor; 
• impactul cercetărilor ştiinţifice în domeniul nursing-ului practic în consolidarea serviciilor acordate de asistenţi medicali şi moaşe.
Mariana Negrean a prezentat, în cadrul sesiunii tehnice, comunicarea Evaluarea potenţialului asistenţilor medicali şi moaşelor în Republica Moldova: analiza serviciilor de Nursing şi a moşitului din țară. În discurs au fost elucidate succesele, provocările şi direcţiile de fortificare a serviciilor medicale de îngrigiri, reieşind din rezultatele obţinute în urma realizării Proiectului de colectare a datelor minime pentru analiza asistenţei medicale şi a moşitului în Republica Moldova.