Spitalul Internațional „MedPark” și învățământul medical dual

Spitalul Internațional „Medpark”, membru activ al Uniunii Instituțiilor Medico – Sanitare Private din Republica Moldova, substanțial a susținut dezvoltarea învățământului dual în medicină. Participarea în elaborarea Planului de învățământ pentru calificarea Asistent medical, învățământ dual, elaborarea și aprobarea Metodologiei de organizare și implementare a programelor de formare profesională prin învățământ dual cu profil medical, implicarea activă în procesul de instruire practică a viitorilor asistenți medicali sunt cele mai palpabile succese obținute în urma colaborării CEMF „Raisa Pacalo” cu Spitalul Internațional „MedPark”.