Ștefan Plugaru. O istorie de decenii. Vocație și destin.

La 15 noiembrie 2018 în Centrul de Excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” a fost adus un omagiu domnului Ștefan Plugaru (n.26.07.1938 –  d.29.11.2010) – O istorie de decenii. Vocație și destin.Ștefan Plugaru – un  exemplu, o figură marcantă integră, de o cultură și un rafinament rar  întâlnit,  de o bunătate, înțelepciune, omenie și imensă dragoste de neam. Om sufletist, înţelept, responsabil atât profesional, cât şi în relaţiile cu cei din jur, înzestrat cu mare răbdare şi chibzuinţă, harnic, vrednic și un foarte bun familist. Domnul Ştefan Plugaru purta în sufletul său cel mai nobil sentiment pe care-l poate simţi fiinţa omenească – Dragostea de patrie.Cariera sa profesională a evoluat parcurgând treptele caracteristice pentru cadrul profesoral-didactic al universităţii: a activat ca asistent, apoi lector superior, conferenţiar la Catedra Microbiologie, Virusologie şi Imunologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”.A demonstrat adevărate capacităţi organizatorice şi pedagogice, contribuind enorm la îmbunătăţirea şi modernizarea procesului de studii, menţinerea disciplinei în procesul de instruire a medicilor.Cu mare drag și înaltă gratitudine și-au depănat amintirile invitații:
Alexandru Cotici, doctor în medicină, conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, absolvent al Colegiului,
– Vladimir Nahaba, doctor în medicină, conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
.
. O filă din cartea vieții  o constituie activitatea în calitate de director al Colegiului Republican de Medicină şi Farmacie, astăzi Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”. A contribuit la schimbarea în bine a multor lucruri la această importantă instituţie de studii medicale medii.
În această perioadă este pus accentul pe realizarea activităţii ştiinţifice, manageriale şi de specialitate. A reuşit să promoveze cadre didactice de calitate, contribuind astfel la consolidarea colectivului. A stabilit relaţii de conlucrare eficientă cu dna Ala Idricean.Sufletiste și pline de emoții au fost amintirile doamnei Ala Manolache, director CEMF„Raisa Pacalo”, doamnei Tatiana Nicu, contabil-șef, doamnei Rodica Emilian, șef secție de învățământ nr.4, președintele Comitetului sindical al colaboratorilor și doamnei Aculina Marandiuc, director adjunc achiziții publice.A adus un aport mare la realizarea schimbărilor progresive, la reformarea învăţământului medical, crearea unei structuri noi de dirijare a activităţilor educaţionale, pregătirii cadrelor tinere pentru economia naţională.Un conducător responsabil, un bun gospodar şi inovator, o fire dinamică, creativă, binevoitoare, optimist şi plin de energie. Toată viaţa a promovat prin muncă şi prin comportament lumina cărţii şi înţelepciunii, dragoste de oameni. Un exemplu demn de urmat pentru tânăra generație!