Şedinţă demonstraţie
a cercului  ştiinţifico-practic studenţesc Nursing
10.04.14
În Republica Moldova a fost lansată, în premieră, o Campanie naţională de comunicare, privind reducerea şi combaterea fumatului. Membrii cercului “Nursing” sau implictat la rîndul lor în studierea impactului tutunului asupra sănătăţii.La data de 10.04.2014 a avut loc şedinţa deschisă a cercului ,,Nursing” unde membrii cercului: Timofei Natalia, Ţanga Elena, Revenco Elena, Istrati Eugenia, Ştefănică Cristina, Britcaru Marina, Leca Alisa, Oţel Elena au participat cu comunicate tematice însoţite de prezentări în programul Power-Point, filme didactice.Timofei Elena a aplicat un test în CNMF ,,Raisa Pacalo” pentru a determina numărul de elevi şi profesori consumatori de tutun. Elevii fumători au avut posibilitatea să schimbe ţigările pe mere, pentru ai motiva pe elevii consumatori să abandoneze fumatul iar nefumătorii să opteze pentru un mod de viaţă sănătos.