Strategia de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii

Resursele umane din sănătate constituie unul din componentele fundamentale ale sistemului, fără de care acordarea asistenței medicale și accesul la servicii de sănătate, funcționarea instituțiilor medicale și a sistemului în întregime nu pot fi realizate.Ministerul Sănătății a prezentat Strategia de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025. Experții din Colegiu Național de Medicină și Farmacie ,,Raisa Pacalo” au participat în elaborarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025, fiind implicați în procesul de adaptare a învățămîntului medical și farmaceutic la reformele din domeniu și cerințele globale prin formarea profesională bazată pe competențe; în creșterea calității învățămîntului medical  prin promovarea/implementarea managementului calității și fortificarea continuă a capacităților didactice în domeniu sub aspect de nivel de competență.La eveniment au participat expertul regional în domeniul resurselor umane din sănătate doamna Galina Perfilieva, reprezentanții Ministerului Sănătății și Centrului Național de Management în Sănătate, reprezentanții mediului academic ai USMF ,,N.Testemițanu”, medicii șefi a instituțiilor medico-sanitare publice.