Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”

Calitatea produselor alimentare 
În cadrul zilelor Catedrei Discipline Socio-umane, 25 ianuarie 2017, cercul de Istorie Ecoul Timpurilor a organizat activitatea Calitatea produselor alimentare, care a avut ca scop promovarea modului sănător de viață. Membrii cercului au organizat un recital de cântece la saxofon, o expoziție cu postere informative și fructe/legume, pliante cu conținut istoric și un flash-mob.În antichitate filosofii de marcă prin preocupările lor în domeniul filosofiei au scos în evidență multitudinea de întrebuințări și înțelesuri ale cuvântului calitate. Astfel Aristotel avea să constate că sufletul nu poate înțelege nimic fără ajutorul imaginilor.Meșteșugarii individuali erau creatori totali, ei ocupându-se de proiectarea, execuția și controlul produselor din punct de vedere calitativ, garantând prin însemnele specifice aplicate pe produse, calitatea acestora. În evul mediu problema calității a fost preocuparea breslelor și asociațiilor meșteșugărești care au instituit cadrul de etică pentru membrii acestora în privința calității produselor.Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” vine să prezinte o viziune închegată privind dezvoltarea economică susținută pe termen lung, având la temelie un studiu diagnostic al constrângerilor de dezvoltare economică, bazată pe dezvoltarea agriculturii precum și a industriei alimentare.