Strategia Națională de Sănătate 2030

La data de 07.12.2020 au fost lansate consultările asupra proiectului Strategiei Naționale de Sănătate 2030, ce are drept scop dezvoltarea pe termen lung a sistemului de sănătate, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030. Consultările sau desfășoarat pe parcursul a două zile, la care au participat reprezentanții tuturor instituțiilor publice la nivel central, organizațiilor internaționale, societății civile și partenerilor de dezvoltare. În lucrările consultațiilor largi a participat directorul CEMF „Raisa Pacalo” doamna Ala Manolache.