Strategii didactice de motivare a elevilor

Întrunirea Metodică Republicană a cadrelor didactice antrenate în formarea competențelor din doemniul disciplinelor terapeutice, cu genericul: Strategii didactice de motivare a elevilor în cadrul orelor de Medicină internă cu nursing specific: provocări şi soluţii sa desfășurat în Colegiul de medicină Bălți la 28 februarie 2019.Întrunirea Metodică Republicană a avut un program complex de activitate. În prima parte a Întrunirii a fost prezentată o lecţie publică, cu subiectul: Hipertensiunea arterială. Nursingul specific. Lecţia a avut o abordare modernă, fiind petrecută de trei profesori la diferite etape ale lecţiei, cu aplicarea diferitor metode şi tehnici de motivaţie.În partea a doua a Întrunirii au fost prezentate o serie de comunicări şi rezultate ale chestionării elevilor în probleme ce ţin de motivaţie. Ulterior, a fost realizat un training cu subiectul: Strategii de stimulare a motivării elevilor pentru învăţare. Exerciţii practice.