Stres și personalitate – influențe și efecte / Stress et personnalité – influences et effets.

Şedinţă publică a cercului „Teatrul anatomic ” Stres și personalitate – influențe și efecte / Stress et personnalité – influences et effets.
La data de 15.11.2023 a fost realizată ședinţă publică a cercului ştiinţifico-practic al elevilor „Teatrul anatomic ” la subiectul Stres și personalitate – influențe și efecte / Stress et personnalité – influences et effets.
Membrii cercului științifico-practic, elevii grupelor 110, 210 (filiera francofonă), specialitatea Îngrijirea bolnavului, calificarea Asistent medical, împreună cu cadrele didactice S. Carpov și A. Coșneanu, au încercat să convingă participanții că, „stresul și nefericirea provin nu din situații, ci din modul în care răspunzi la situații.” În urma cercetărilor realizate de către elevi privitor la acțiunea stresului cauzat de perioada de examene, au fost relatate aspectele neurofiziologice și modalitățile de percepere a stresului, dar au și fost elucidate tehnicile de management ale stresului.