Susținerea examenelor de calificare în CEMF „Raisa Pacalo”

Evaluarea finală a competențelor profesionale al absolvenților  CEMF „Raisa Pacalo” în anul curent de studii a fost desfășurată după metodologia nouă: testare, perzentarea sarcinei didactice în cadrul CESIM (proba practică) și rezolvarea studiilor de caz (proba orală).Studiul de caz (proba orală) permite absolvenților demonstrarea ghândirii clinice, algoritmizarea planului de examinare și planificarea îngrijirilor individualizate.Centrul Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM) asigură condițiilor maximal apropiate de realitatea instituțiilor medico-sanitare pentru desfășurarea cu succes a probei practice.