TAIEX Workshop on Coping with Non-Communicable Diseases (NCDs) in the Nursing and Midwifery Workforce in SEEHN Member States (Western Balkan and beyond)

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” la 26.11.2021 a participat în cadrul TAIEX Workshop on Coping with Non-Communicable Diseases (NCDs) in the Nursing and Midwifery Workforce in SEEHN Member States (Western Balcan and outside) cu raportul „ Confruntarea cu bolile netransmisibile (BNT) în forța de muncă care alăptează și moașă din state membre SEEHN: provocări și oportunități”.Specherul Mariana Negrean a menționată reconsiderarea mecanismelor de valorificare a activităților asistenților medicali și a moașelor, acordarea unei ponderi importante formării continuă a personalului medical cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare, regândirea rolului asistenților medicali și a moașelor în acordarea serviciilor de îngrijiri medicale populației cu BNC. din perspectiva provocărilor actuale ale sănătății publice și creșterea nivelului de implicare în îngrijirile medicale acordate populației, care vor eficientiza calitatea serviciilor medicale oferite populației.