„Tehnici de tratament și îngrijiri medicale”

CEMF „Raisa Pacalo” a beneficiat de un lot de carte. Ghidul în Îngrijiri paliative va completa fondul de carte a instituției, propus elevilor și formabililor. Doamna Ludmila Sanduța, metodistă-coordonator al Programului de formare continuă a adulților „Tehnici de tratament și îngrijiri medicale”, prezintă Ghidul formabilior, înscriși la modulul „Îngrijiri paliative”, care este parte componentă a Programului supra menționat. Aducem sincere mulțumiri Doamnei Natalia Carafizi și Domnului Valerian Isac pentru ghidurile donate instituției.