„Timpul de lucru și nursing-ul în țările membre al Rețelei de Sănătate al Europei de Sud-Est””

Conferința Internațională organizata cu suportul TAIEX, consacrata managementului diferitor aspecte ale activității profesionale a asistenților medicali. Directiva UE 2003/89.