Training: Tuberculoza poate fi prevenită!

Începând cu 24 martie 1882, dată la care Dr. Robert Koch a anunțat descoperirea bacilului care provoacă tuberculoza (TB), anual este marcată Ziua mondială de profilaxie a tuberculozei.În perioada 23-24 martie 2018, în parteneriat cu organizaţia neguvernamentală, independentă şi non-profit din Moldova – PAS și Departamentul de Coordonare a Programului Național de Control al Tuberculozei, a fost desfășurat training-ul de formare de formatori în profilaxia tuberculozei. În lucrările training-ului, desfășurat în Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, au participat elevii din toate colegiile de medicină din țară – membrii Departamentului tinerilor cercetători al Asociației Nursing.Formarea abilităților specifice la viitorii formatori în prevenirea tuberculozei a fost asigurată de Condrațchii Diana, medic ftiziopulmonolog, Departamentul de Coordonare a Programului Național de Control al Tuberculozei, Mariana Negrean, formator, director adjunct pentru instruirea practicâ, formator național, Tomulescu Liuba, șef catedră Discipline terapeutice, profesor la disciplina Medicina internă cu ftiziopulmonologie și nursing specific, grad didactic superior, formator național, Creciun Galina, profesor la disciplina Medicina internă și nursing specific, formator național, Grumeza Maria, profesor la disciplina Microbiologie, grad didactic superior, formator național, Ivancov Ludmila, profesor la disciplina Botanică farmaceutică, grad didactic unu, formator național.
Training-ul realizat a asigurat:
• furnizarea de informații actualizate cu privire la epidemiologia tuberculozei;
• dezvoltarea competențelor specifice vizând metoda microscopic de diagnosticare a tuberculozei;
• formarea abilităților specifice în profilaxia tuberculozei;
• sprijinirea dezvoltării de noi instrumente în informare şi asigurarea accesului populației republicii la informații utile.
Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” acordă o atenție deosebită formării de formatori din rândurile tineretului studios, interesaţi de problema profilaxie tuberculozei. Parteneriatul durabil cu Zatușevscaia Irina, coordonator de programe PAS, asigură menținerea interesului sporit a viitorilor specialști medicali cu studii postsecundare nonterțiare pentru promovarea politicilor statului în vederea pevenirii tuberculozei.