Transparența decizională. Consiliul de Administrație, 10.09.2021

Întrebarea 1. Cu privire la pregătirea instituțională către noul an de studii în vederea asigurării condițiilor sanitare-igienice și antiepidemice pentru anul de studii 2021-2022.
Întrebarea 2. Cu privire la stabilirea normei didactice a cadrelor pedagogice și a tarificării statelor de personal pentru anul de învățământ 2021-2022.
Întrebarea 3. Cu privire la rezultatele acordate burselor de studii și burselor sociale pentru semestrul I, anul de studii 2021-2022