Tuberculoza – boală ce nu poate fi ignorată

Şedinţa demonstrtivă a cercului ştiinţifico-practic„Tuberculoza –boală ce nu poate fi ignorată”Sub eghida d-nei Naconecinaia Ludmila s-a desfăşurat şedinţa demonstrativă a cercului cu subiectul: Tuberculoza – boală ce nu poate fi ignorată.Elevii au elaborat postere şi prezentări despre maladia sociala actuală –TUBERCULOZA. Au fost prezentate referate tematice, recitate  poezii – creaţie proprie a  elevilor.