Tuberculoza nu a dispărut. Susținem persoanele afectate de tuberculoză (2021)

În anul curent evenimentele cu privire la profilaxia tuberculozei au fost dedicate drepturilor pacineților cu TB. Deseori, când se oferă asistență medicală bolnavilor cu TB, apar situații complicate din punct de vedere etic. Unul dintre documentele importante, care propune soluții pentru rezolvarea astfel de cazuri, este „Ghidul despre etica reală strategii „Stop TBC”, adoptat de Organizația Mondială a Sănătății în 2017.Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” și colegiile arondate au organizat din 15.11.2021, în parteneriat cu Centrul PAS, acțiuni de voluntariat, care sau desfășura în cadrul campaniei de promovare a cunoștințelor despre tuberculoză, despre importanța respectării drepturilor pacienților și a drepturilor pacienților. a drepturilor pacienților. a drepturilor pacienților. a drepturilor pacienților. a drepturilor pacienților. despre necesitatea susținerei psihosociale a persoanelor afectate de tuberculoză.Activități de voluntariat sau defășurat în regim online și prin prezență fizică (sesiuni de informare) cu școlarizarea elevilor din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic, informarea personalului medical mediu din instituțiile medico-sanitare publice, persoane fizice din diferite organizații.Finalități activităților, desfășurate în luna noiembrie, au fost prezentate la data de 09 decembrie 2021, în regim online, în cadrul Conferinței naționale a elevilor din învățământul profesional medical cu genericul Tuberculoza nu a dispărut. Susținem persoane afectate de tuberculoză.