Un nou PAS spre sănătate!

Un nou PAS spre sănătate!
La 20 martie 2015 a avut loc seminarul de formare de formatori în domeniul profilaxie tuberculozei ”Un nou PAS spre sănătate!”.În parteneriat cu Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate au fost instruiți 25 de voluntari, care vor presta servicii de informare a populației în prevenirea tuberculozei. În scopul fortificării sănătăţii populaţiei şi participării viitorilor specialişti medicali în promovarea strategiilor statului anual in colegiu sînt instruiți circa 25 de voluntari noi.Promovarea acţiunilor de informare de către elevii colegiilor de medicină favorizează consolidarea abilităților specifice a viitorilor specialişti medicali în profilaxia tuberculozei. La rîndul său, acţiunile de informare contribuie la familiarizarea populaţiei cu Programul Naţional de Control şi Profilaxie a Tuberculozei, fortificînd măsurile de profilaxie a tuberculozei în republică.Consolidarea cooperării intersectoriale dintre voluntari – tineret studios – specialişti ai serviciului de ftiziopneumologie – organizaţiile non-guvernamentale vor contribui eficient la promovarea politiclor statului în problemele prevenirii tuberculozei.