Uniți pentru a pune capăt tuberculozei!

Conferința Națională  cu  participare  intrenațională a   elevilor  din  colegiile  de  medicină, consacrată  Zile  Mondiale   de  combatere  a  tuberculozei. La 24.03.2017 în Centrul de excelență în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” a avut loc Conferința Națională  cu  participare  intrenațională a   elevilor  din  colegiile  de  medicină, consacrată  Zile  Mondiale   de  combatere  a  tuberculozei cu genericul „Uniți pentru a pune capăt tuberculozei!”
 În lucrările conferinței au participat:
1. Ala Manolache – director, Centrul de excelență în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
2. Mihai Floroaia, profesor, dr., Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ şi Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, România
3. Anca-Mihaela Floroaia,  profesor, Şcoala Gimnazială Nr. 11 Piatra-Neamţ, România
4. Constantin Iavorschii, profesor universitar, șef catedră Ftiziopulmonologie, USMF „N.Testemițanu”
5. Luminița Suveică, director, Centrul Municipal de Sănătate Publică
6. Elena Stempovscaia, președinte, Asociația Nursing Moldova
7. Irina Zatușevschi, Coordonator de program, PAS, partener în organizarea conferinței, sponsorul general al conferinței
8. Colegiile de medicină Bălți, Orhei, Cahul, Ungheni – directorii adjuncți pentru instruirea practică, conducătorii de cercuri, membrii cerurilor  științifico-practice studențești
9. Olga Zlatovcena –redactor șef al portalului urban de știri „Orașul meu”, voluntar în ingrijiri pentru dezvoltare, eleva clasei a XII, Liceul „Spiru Haret”
10. CEMF „Raisa Pacalo” – conducătorii de cercuri, membrii cerurilor științifico-practice studențești.

În cadrul conferenție au fost abordate subiecte ce țin de problemele globale, determinate de tuberculoză, particularitățile epidemiologice și clinice ale diferitor forme și localizări ale procesului specific, metodele de profilaxie primară și secundară a tuberculozei.