Validarea competențelor obținute în cadrul educației formale, nonformale și informale

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” propune validarea  competențelor profesionale obținute în cedrul educației formale, nonformale și informale la următoarele meserii/ profesii/ specialități:
1. Programul de formare profesională 91310. Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical
2. Programul de formare profesională 91210. Medicină, calificarea Asistent medical igienist epidemiolog
3. Programul de formare profesională 91210. Medicină, calificarea Asistent medical
4. Programul de formare profesională 91210. Medicină, calificarea Asistent medical comunitar
5. Programul de formare profesională 91210. Medicină, calificarea Asistent medical comunitar
6. Programul de formare profesională 91320. Obsterică, calificarea Moașă
7. Programul de formare profesională 91410. Disgnosticare medical și tehncii de tartament, calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator
8. Programul de formare profesională 91110. Stomatologie, calificarea Tehnician dentar
9. Programul de formare profesională 91610. Farmacie, calificarea Asistent Farmacist
10. Îngrijitor în domeniul sănătății, 532104. Meseria Infirmier/infirmieră
11. Îngrijitori la domiciliu, 532201.Îngrijitor bătrîni la domiciliu
12. Îngrijitori la domiciliu, 532202. Îngrijitor bolnavi la domiciliu
13. Îngrijitori la domiciliu, 532203. Îngrijitor la domiciliu

La solicitare, CEMF „Raisa Pacalo” va examina și alte propunerele de validare a meseriilor/ profesiilor/ specialităților.